Veebilehe vaatamiseks proovi teist veebilehitsejat.

Bonavast saab esimene kliimaeesmärkide saavutamisele pühendunud elamuarendaja Põhja-Euroopas

Bonava on esimene elamuarendaja Põhja-Euroopas, kes võtab vastu valitsustevahelise kliimapaneeli IPCC nõuannetega kooskõlas kliimaeesmärgid, mis ei luba globaalse soojenemise piiril kerkida üle 1,5 °C.

Samal ajal, kui Madriidis toimub ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osapoolte 25. kohtumine (COP25), ühineb Bonava Teaduspõhiste eesmärkide algatusega (SBTi). 1,5 kraadi eesmärgi toetamiseks on elamuarendaja võtnud nõuks 2030. aastaks vähendada nii ettevõtte otsest mõju kliimale kui ka kaudset kliimamõju iga rajatava elamu kohta 50 protsendi võrra.

„Pisut enam kui aasta tagasi IPCC eriraportis välja toodud 1,5 kraadi piiri panustamine on meie südameasjaks, sest vaid nii saame aidata piirata globaalset soojenemist ja ära hoida kliimakatastroofi. Viimase kahe aasta jooksul on Bonava põhjalikult uurinud ettevõtte otsest ja kaudset mõju kliimale ning kliimasõbralike eesmärkideni jõudmiseks oleme otsustanud juurutada ringmajanduse põhimõtteid. Samuti töötame välja uuenduslikud ehitusmeetodid ja -materjalid, pühendume jätkusuutlikule maakasutusele ning läheme kogu väärtusahelas üle taastuvenergia ja -kütuste kasutamisele,“ selgitas Bonava tegevjuht ja president Joachim Hallengren samme, mis aitavad Bonaval 2030. aastaks vähendada süsinikuheitmeid poole võrra.  

Teaduspõhiste eesmärkide algatus (SBTi) sündis Süsiniku avalikustamise projekti (CDP), ÜRO globaalse kokkuleppe (UNGC), Maailma Ressursside Instituudi (WRI) ja Maailma Looduse Fondi (WWF) koostöös. Teaduspõhiste eesmärkide algatus kujutab endast teaduslikku metoodikat, mis tagab, et ettevõtte eesmärgid oleksid kooskõlas Pariisis allkirjastatud ülemaailmse kliimaleppe eesmärkidega.

Bonava jätkusuutlikkuse tegevuskava kohta saate täpsemalt lugeda siit.