Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2attachbike2blocks2bus2cafecalendar2check2close2collapse2CollapseCommon facilitiesGroup 2CloseGood SVG BlackOK SVG BlackPoor SVG BlackVery good SVG BlackVery poor SVG Blackamusement2Culture EntertainmentShapedocument2document_blankdoublearrowarrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareheart_activeHeart filled SVG Blackheart_inactiveholiday_cottage2Shapehospital2house2mypagespin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMaintenance SVG BlackMap-pinminus2minus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyclose - kopiaparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymtapTools SVG BlackGroup 2tube2user2

Keskkonnasõbralik mõtteviis

Jätkusuutlikud kodud ja naabruskonnad

Jätkusuutlik kodu ei ole hea ainult sinu jaoks, vaid ka ühiskonna ja tulevaste põlvede jaoks. Seetõttu töötame välja naabruskondi, kus inimesed saavad keskkonna ja teineteisega positiivselt suhelda.

Meie kodud on ressursitõhusad, aitavad elada säästlikult ning on sulle abiks taastuvenergia ja kliimasõbralike energiaallikate eelistamisel. Siiski teame, et sellest ei piisa jätkusuutliku tuleviku loomiseks, mistõttu soovime teha veelgi enam. Soovime arendada uusi, kõrgetele sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele väärtushinnangutele tuginevaid naabruskondi. Piirkondi, mis võimaldavad pere ja sõprade, naabrite ning ümbritseva keskkonnaga positiivselt suhelda. Naabruskondi, kus inimesed on õnnelikud ning kus on lihtne elada säästvalt. Kodudesse kolivate inimeste arvamuste ära kuulamine ning suhtlemine valdkonna spetsialistidega aitavad meie naabruskondadel areneda nii, et ühiskonnale avaldatakse positiivset mõju.

Väikesed rohelised oaasid


Teeme aktiivselt tööd, et täita linnastumise tagajärjel suurenenud nõudeid elamurajoonide planeerimisele. Meie loodud naabruskonda kolides leiad eest haljasalasid, mis loovad nauditava, koduse keskkonna. Seesugused rohelised laigud annavad oma panuse ka kohaliku bioloogilise mitmekesisuse suurendamisse. Samuti aitavad haljasalad müra summutada ning vähendada kliimamuutuse mõjusid, näiteks ühtlustada naabruskonna õhutemperatuuri ja vähendada üleujutuste ohtu.

siteassets/est/meeleolu/kvarntornen_ncc53140.jpg
siteassets/est/meist/poiss_isaga.jpg
siteassets/est/meist/mesilane.jpg

Tervislik sisekliima 


Jätkusuutliku kodu jaoks on ülimalt tähtis kvaliteetne õhk kodus. Kõigis meie kodudes on soojustagasutsega ventilatsioonisüsteem, mis tagab kvaliteetse õhu madalate kuludega. Nauditava sisekliima loomisel mängib olulist rolli ka kütte ning akende valik ja asukoht. Kõigele sellele pöörame planeerimisjärgus suurt tähelepanu, et luua kvaliteetseid kodusid, kus on hea olla.

siteassets/est/meist/poiss_keskkonnasobralik_800x390.jpg


Eetikakoodeks

Kuidas on tagatud Bonava jätkusuutlik edu ja stabiilsus? Meie jaoks on pikaaegne edu võimalik vaid siis, kui lähtume oma töös alati meie väärtustest ja põhimõtetest. Täpsem kirjeldus on koondatud meie Code of Conduct dokumenti ehk käitumisjuhendisse (PDF), millest kõik Bonava töötajad igapäevaselt juhinduvad. Seal on määratletud meie tegevuste minimaalne standard ja eetikakoodeks.

Lisaks oleme loonud vahendid, mis abistavad meie töötajaid ning annavad võimaluse end kuuldavaks teha, kui peaksid täheldama meie väärtustele mittevastavat käitumist. 

Kui sa kuuled või näed midagi, mis on vastuolus meie põhimõtetega, on sul võimalus oma tähelepanekud anonüümselt registreerida Bonava SpeakUp System’is. SpeakUp süsteemi saad kasutada siit, kasutades ligipääsukoodi 55316.