Veebilehe vaatamiseks proovi teist veebilehitsejat.

Keskkonnasõbralik mõtteviis

Jätkusuutlik kodu ei ole hea ainult sinu jaoks, vaid ka ühiskonna ja tulevaste põlvede jaoks. Seepärast rajame naabruskondi, kus inimesed saavad keskkonna ja teineteisega positiivselt suhelda.

Meie kodud on ressursitõhusad, aitavad elada säästlikult ning on sulle abiks taastuvenergia ja kliimasõbralike energiaallikate eelistamisel. Siiski teame, et sellest ei piisa jätkusuutliku tuleviku loomiseks, mistõttu soovime teha veelgi enam. Soovime arendada uusi, kõrgetele sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele väärtushinnangutele tuginevaid naabruskondi. Piirkondi, mis võimaldavad pere ja sõprade, naabrite ning ümbritseva keskkonnaga positiivselt suhelda. Naabruskondi, kus inimesed on õnnelikud ning kus on lihtne elada säästvalt. Kodudesse kolivate inimeste arvamuste ära kuulamine ning suhtlemine valdkonna spetsialistidega aitavad meie naabruskondadel areneda nii, et ühiskonnale avaldatakse positiivset mõju.

Väikesed rohelised oaasid


Teeme aktiivselt tööd, et täita linnastumise tagajärjel suurenenud nõudeid elamurajoonide planeerimisele. Meie loodud naabruskonda kolides leiad eest haljasalasid, mis loovad nauditava, koduse keskkonna. Seesugused rohelised laigud annavad oma panuse ka kohaliku bioloogilise mitmekesisuse suurendamisse. Samuti aitavad haljasalad müra summutada ning vähendada kliimamuutuse mõjusid, näiteks ühtlustada naabruskonna õhutemperatuuri ja vähendada üleujutuste ohtu.

Tervislik sisekliima 


Jätkusuutliku kodu jaoks on ülimalt tähtis kvaliteetne õhk kodus. Kõigis meie kodudes on soojustagasutsega ventilatsioonisüsteem, mis tagab kvaliteetse õhu madalate kuludega. Nauditava sisekliima loomisel mängib olulist rolli ka kütte ning akende valik ja asukoht. Kõigele sellele pöörame planeerimisjärgus suurt tähelepanu, et luua kvaliteetseid kodusid, kus on hea olla.


Eetikakoodeks

Kuidas on tagatud Bonava jätkusuutlik edu ja stabiilsus? Meie jaoks on pikaaegne edu võimalik vaid siis, kui lähtume oma töös alati meie väärtustest ja põhimõtetest. Täpsem kirjeldus on koondatud meie Code of Conduct dokumenti ehk käitumisjuhendisse (PDF), millest kõik Bonava töötajad igapäevaselt juhinduvad. Seal on määratletud meie tegevuste minimaalne standard ja eetikakoodeks.

Samuti on meie töö lahutamatuks osaks töötervishoiu ja tööohutuse tagamine, mille põhimõtetega saab lähemalt tutvuda Töötervishoiu ja tööohutuse poliitika dokumendis (PDF).

Lisaks oleme loonud vahendid, mis abistavad meie töötajaid ning annavad võimaluse end kuuldavaks teha, kui peaksid täheldama meie väärtustele mittevastavat käitumist. 

Kui sa kuuled või näed midagi, mis on vastuolus meie põhimõtetega, on sul võimalus oma tähelepanekud anonüümselt registreerida Bonava SpeakUp System’is. SpeakUp süsteemi saad kasutada siit, kasutades ligipääsukoodi 55316. SpeakUp süsteemi andmetöötluse põhimõtetega saad tutvuda siin.