Veebilehe vaatamiseks proovi teist veebilehitsejat.

Tallinna peidetud aarded

Linnakeskkonnas puutumata loodusmaastikke leida võib esmapilgul tunduda võimatu missioonina. Küll aga ei pea Tallinna liigirikkaimat roheala sugugi kaugelt otsima – see peidetud aare asub siinsamas Haabersti külje all.

Astangu maastiku teeb eriliseks järsult tõusev paekivikallas, mis on osa Põhja-Eesti klindist. Astang, mille järgi on piirkond ka oma nimetuse saanud, on jalamilt kuni 15 m kõrge. Kivinuka karstialal voolavad välja Mustamäe allikad ning seal on näha ka väike karstikoobas. Kohiseva vetevoona laskub klindilt alla Tallinna ainuke kärestik – Soone oja.

Tallinna katkematu rohevööndi säilimisel on Astangul väga oluline roll. Klindile ja liigirikkale loopealsele lisaks asub siin veel mitmeid väärtuslikke elupaiku: klindialune mets, jalakaga salumets ja sanglepa-lodu. Piirkonnas leidub ka arvukalt erinevat liiki liblikaid ja kimalasi ning alal pesitseb suisa 70 linnuliiki.

Põnevat avastamist leidub piirkonnas veelgi: uudistada saab militaarpärandit ja Peeter Suure merekindluse koobasladusid, mis on üks atraktiivsemaid militaarmälestisi Tallinnas. I maailmasõja ajal alustati Peeter Suure merekindluse laskemoonaladude rajamist, mille ehitustööd katkesid pärast tsaarivalitsuse kokkuvarisemist. Planeeritud 39-st tunnellaost alustati kõigepealt 6 laskemoonalao ehitamisega, millest valmisid vaid kaks. Ladude ühendamiseks merekindluse teiste osadega rajati kitsarööpmeline raudtee, millest on siiani säilinud jäljed TalTechi staadioni ja Ehitajate tee Nõmmelt laskuva lõigu naabruses.

Tunnelid võeti uuesti kasutusele II maailmasõja lõppedes, mil Balti laevastik kohandas osa neist uuesti miiniladudeks. Laskemoonalaona üritati neid taaskord kasutusele võtta ka Nõukogude ajal, kuid ehitus jäi seekordki kõrge maksumuse tõttu pooleli. Alates 1997. aastast on laod arhitektuurimälestistena muinsuskaitse all.

Selle mitmekesise looduse ja põneva ajaloolise taustaga paiga on tänaseks avastanud nii harrastusronijad, orienteerujad, loodushuvilised kui ka lihtsalt pühapäevamatkajad.

Nii nagu piirkonna nimigi viitab tõusule, on ka Astangu elukeskkond viimastel aastatel tõusvas joones arenenud suure potentsiaaliga uueks elupiirkonnaks. Ja on ka põhjust – siit leiab mõnusalt vaikse ja looduslähedase linnakodu, kus elu kulgeb rahulikult omas rütmis.