Veebilehe vaatamiseks proovi teist veebilehitsejat.

Kas grillinurk või korvpalliplats? Loe, millist naabruskonna hoovi soovivad täiskasvanud

15.06.2023, 10:31

Suvesoe on toonud inimesed õue ning naabruskonna mänguväljakud on lastele mõnusaks kohtumispaigaks. Aga kuidas soovivad koduhoovis aega veeta täiskasvanud? Selgus, et eelkõige tahaksid nad koduümbrusesse rohkem pinke ja lamamistoole ning miks mitte ka üht grillinurka, kus lihtsalt lõõgastuda.

Bonava Eesti viis sel kevadel oma klientide hulgas läbi küsitluse, kus uuriti, millist hooviala lahendust kortermajade juurde soovitakse. Lisaks mitmekülgsetele laste mänguplatsidele eelistas 57 protsenti vastanutest pinkidega roheala ja grillinurka ehk lahendusi, mis toetavad lõõgastumist.

Bonava Eesti müügi- ja turundusjuht Lauri Laanoja märkis, et kuigi täiskasvanud hindasid iseendale mõeldes aktiivset õues aja veetmist tegelikult samuti väga kõrgelt (43%), muretsevad majaelanikud nende võimalustega kaasneva lärmi pärast. „Näiteks toodi välja, et palliplatse pigem ei eelistata, kuna põrgatamise ja mängu müra võib hakata häirima,“ selgitas Laanoja.

Pikaliiva_hooviala_1920x1080.jpgMüügi- ja turundusjuht selgitas, et Bonava naabruskondadesse on loodud erinevaid tegevusi nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele ning klientidelt saadud tagasisidet võetakse tulevaste planeeringute puhul arvesse.

„Näiteks oleme tänavakorvpalli ala loomise oma hoovialade ideede nimekirjast täna kõrvale tõstnud, kuid grillinurk on hetkel ehitusjärgus oleva Bonava Pikaliiva Kaarmaja arenduse hoovialale projekteeritud ning pakub tulevikus mõnusat ajaveetmise võimalust ka täiskasvanutele,“ sõnas Laanoja.

Lisaks toodi kommentaarides välja, et hooviala puhul hinnatakse, kui sinna on loodud rohelust ning oluliseks peetakse pargiala lähedust.