Veebilehe vaatamiseks proovi teist veebilehitsejat.

Millised lisakulud igakuisele üürimaksele lisanduvad?

27.11.2023, 15:48

Üürikuulutusi lugedes näeme, et lisaks üürile tuleb alguses tasuda tagatisraha, vahendusbüroo teenuseid kasutades ka vahendustasu ning edaspidi igakuiselt kommunaalmaksed, mis võivad koosneda väga erinevatest kuluridadest. Milliste kõrvalkuludega tuleb üürikorteri puhul arvestada, sellest annab ülevaate Bonava müügi- ja turundusjuht Lauri Laanoja.

Üürilepingu sõlmimisega seotud kulud

Üürilepingut sõlmides tuleb üldjuhul tasuda esimese kuu üür ja tagatisraha kas ühe või kahe kuu üürisumma ulatuses. Kehtiva seadusandluse kohaselt võib tagatisraha suuruseks olla kuni 3 kuu üüriga võrdne summa. Tavaliselt peetakse mõistlikuks tagatisrahaks summat, mis kataks vajadusel ära korteri varale tekkinud kahjud, mis ei tulene loomulikust kasutusest ja kulumisest. See on justkui kindlustunnet andev mõlemale osapoolele, sest ka üüriline saab sedasi korteris juhtunud õnnetuse tagajärjel purunenud vara korvata tagatisrahast. 

blobid1.jpg

Maakleri vahendustasu on seaduse järgi üürileandja kohustus ning üüriline ei pea seda ise tasuma. Täna leidub üüriturult kindlustusteenuse pakkujaid, kelle teenuseid kasutades, on võimalik poolte kokkuleppel tagatisrahast loobuda.
Bonava üürikodudes tuleb lepingu sõlmimisel tasuda esimese kuu üüri ja tagatisraha kahe kuu üürisumma ulatuses.

Kommunaalkulud

Kommunaalkulud võib jagada suuresti kaheks. Ühed kulud on need, mis tulenevad oma tarbimisest ning neid arvestatakse korteripõhiselt, näiteks vesi, elekter ja küte. Teised on need, mis katavad ära kortermaja halduse ning jagatakse kõigi elanike vahel, näiteks prügivedu, üldelekter või hooviala korrashoid. Üürilise kohustus on katta oma tarbimisest tulenevad kõrvalkulud. Üldiselt ongi need kulud veele, sealhulgas vee soojendamisele, elektrile ja kaugküttele või muule korteris kasutatavale küttesüsteemile. Poolte kokkuleppel võivad üürilevõtja kanda jääda ka korterelamu üldkuludega seotud maksed, kuid see tasuks kindlasti üürilepingut sõlmides eelnevalt kokku leppida ning lepingus ka fikseerida. 

blobid3.jpg

Bonava üürikodudes tuleb üürilisel tasuda lisaks igakuisele üürimaksele kõrvalkulud, mis tekivad korteripõhiselt veele ja elektrile ning majapõhiselt keskküttele. Hoone ning kinnistu haldus- ja puhastusteenuste tasu on Bonava üürikodudes 2,5 eurot korteri ruutmeetri kohta.

Lisateenused

Kui kommunaalkulude puhul pole võimalik erinevatest teenustest loobuda, sest need on hoonepõhised, siis lisateenuste valikus on igal üürilisel võimalik ise otsustada ja valida, milliseid neist ta vajab. Näiteks tele- või parkimisteenuse osutamiseks on üldjuhul kõik vajalikud eeldused loodud. Enamasti on kortermajadesse toodud erinevate telekommunikatsiooniteenuste pakkujate lahendused ning elanik saab endale sobivaima valida. Samuti saab üüriline näiteks teha omale varakindlustuse või vastutuskindlustuse, mis aitab katta kulud siis, kui korteris peaks juhtuma midagi üürileandja või ta enda varaga.

Aiandi11_majaalune parkla1920x1080.jpg

Bonava üürikodudes toimub parkimine läbi Snabb rakenduse, mida saavad kasutada nii üürilised kui ka nende külalised. Lisaks on võimalik juurde rentida laadimisvõimalusega parkimiskohti nii elektriautodele kui ka kergliikuritele. Telekommunikatsiooniteenuseid pakuvad Bonava üürikodudes Telia, STV ja Elisa.