Veebilehe vaatamiseks proovi teist veebilehitsejat.

Happy Quest

Bonava visiooniks on luua õnnelikke naabruskondi, kus inimestel on kõrgeim elukvaliteet. Selle saavutamiseks peame mõistma, mida tähendab naabruskonna õnnelikkus erinevatele inimestele erinevates riikides.

Uudishimu selle teema suhtes pani aluse uuringule kaheksal turul, kus tegutseme: Rootsis, Saksamaal, Soomes, Taanis, Norras, Peterburis, Lätis ja Eestis. Käesolev unikaalne uuring sisaldab kokku 8000 inimese vastuseid kaheksast riigist. 

Happy index – mõõdab ja võrdleb aja jooksul erinevaid piirkondi 


Happy Index on naabruskonna õnnelikkuse mõõdik, mille abil saab võrrelda ja mõõta elanike rahulolu ja õnnelikkust oma elukeskkonnas. Indeks on loodud Bonava poolt ning statistiliselt valideeritud kaheksal turul, kus Bonava tegutseb.

2017 aastal on kõikides riikides naabruskonna õnnelikkuse tase läbivalt kõrge, omades keskmist tulemust 72. Kõige õnnelikumad oma naabruskonnas on rootslased, saavutades punktisumma 79. Eesti inimeste õnnelikkuse tasemeks oma naabruskonnas kujunes 65.

Erinevad riigid, sarnased väärtused

Naabruskonna õnnelikkuse tõstmiseks saab teha nii mõndagi. Kõige elementaarsem vajadus on tunda end turvaliselt, mida hinnati oluliseks 81% vastanute poolt.

Kõige elementaarsem vajadus on tunda end turvaliselt, mida hinnati oluliseks 81% vastanute poolt.

Lisaks sellele on mõned olulisemad näitajad kõikides riikides seotud aktiivse elustiiliga nagu ligipääsetavus jalgsi ja rattaga (66%), igapäevaelu lihtsus (58%) ning võimalus harrastada tervislikke eluviise (58%). Samuti peavad suur osa vastanutest oluliseks oma naabruskonna (57%) ning sealsete elanike ja oma naabrite tundmist (41%).

Mida hindavad Eesti inimesed?

Eesti inimestele on kõige olulisemaks aspektiks õnnelikkuse hindamisel turvalisus oma kodukohas (85% vastanutest). Samuti peetakse väga oluliseks võimalust harrastada tervislike eluviise (69%). Õnneliku naabruskonna kujundamisel mängib olulist rolli ka erinevate vanusegruppide esindatus oma elupiirkonnas. Uuringust selgus, et kõige õnnelikumad on Eestis oma kodu ja naabruskonna üle 50-60 aastased kaaslasega koos elavad ning kodu omavad naised ning kõige õnnetumad üksikud noored mehed, kes elavad üürikorteris.

Soovid lisainfot?

Bonava jätkab naabruskondade õnnelikkuse uurimist ka edaspidi, et luua õnnelikke naabruskondi, kus meie klientidel oleks kõrgeim elukvaliteet. Võta julgelt ühendust, kui soovid Happy Quest uuringu kohta lisainfot.

Clara Westman, Bonava Grupi kliendiuuringute juht

clara.westman@bonava.com