Veebilehe vaatamiseks proovi teist veebilehitsejat.

Garantiijuhtumist teatamine

Ehkki püüame teha kodu ostmise Sinu jaoks võimalikult muretuks ja meeldivaks, võib ka uues kodus ette tulla üllatavaid olukordi. Pärast sissekolimist teenindavad Sind ennekõike hooldusfirma ja kinnisvarahaldur, kellega Bonava teeb tihedat koostööd. Kui kahtled, kellele peaks oma garantiijuhtumist teatama, võid alati meilt nõu küsida.

Kiired remonditööd

Kui märkad oma kodus probleemi, mis takistab elamist ja võib suurendada kahju ulatust, anna sellest palun viivitamatult teada hooldusfirmale ning püüa ka ise minimeerida probleemist tekkivat kahju. Pane tähele, et Bonaval ei ole ööpäevaringset teenindust.

 • Võta viivitamatult ühendust hooldusfirmaga, olenemata nädalapäevast ja kellaajast.
 • Juhul, kui tegemist on probleemiga, mille eest vastutab arendaja ja mis vajab kiiret parandamist, võtab hooldusfirma ühendust Bonavaga.
 • Kui probleem on kinnisvarale kahju tekitanud, tuleb sellest teatada ka kinnisvarahaldurile ja kindlustusfirmale.
 • Pea meeles, et kui kahju põhjuseks on elaniku enda hooletus või hoolduse tegematajätmine, vastutab remonditööde ja remondikulude eest osanik.

Garantiijuhtumitest teatamine ning parandustööd, millega pole kiiret

Sellised garantiijuhtumid, mis ei sega elamist, vaadatakse üle ja vajadusel parandatakse garantiiperioodi lõpus. Garantiijuhtumist teatades:

 • Kirjelda täpselt, millises ruumis õnnetus toimus või defekt tekkis. See aitab meil asjaga kiiremini tegeleda.
 • Ole defekti või grantiijuhtumit kirjeldades ka võimalikult üksikasjalik. Lisa defektist pilt, veel parem, kui mitu pilti. Nii saame paremini otsustada, kuidas edasi toimida.

Garantiijuhtumitest teata võimalikult kiiresti pärast nende ilmnemist My Bonava konto kaudu.

My Bonava

My Bonava teenuse kaudu saad samuti oma garantiijuhtumitest teatada, jälgida nendega tegelemist ning otsida oma kodu kohta lisateavet. Logi sisse oma e-posti aadressiga või loo kasutajakonto siin. My Bonava kaudu uue garantiijuhtumi sisestamiseks: vajuta "Esita garantiijuhtum" ja täida vorm.

Garantiijuhtumitega tegelemine

Ehitamine on mitme asja kooslus, mis eeldab mitmekülgseid teadmisi ning seetõttu on meie klienditeenindusele toeks garantiiosakonna spetsialistid. Kui oled teatanud veast või puudusest, siis uurime asja, et otsustada vajalikud edasised sammud. Vastamiseks kuluv aeg võib olla erinev, olenevalt probleemi ulatusest. Võib-olla peame suhtlema töövõtja või tarnijaga või tegema ulatuslikuma hindamise, sel juhul võib vastamine ning probleemi kõrvaldamine võtta kauem aega. Kui Sinu juhtumiga on tegeldud, anname asja edenemisest Sulle teada e-posti kaudu ja Oma Bonava lehel.

Mida lahendamiseks vajame?

 • Asja selgitamiseks võime paluda Sinult fotosid või muud lisainfot. Mõnikord eeldab olukord ka kodukülastust, siis lepime kokku ülevaatuse aja. Sel juhul palume Sul kokkulepitud ajast kinni pidada ning tagada, et saame koju sisse, isegi kui Sa ise ülevaatuse ajal kodus ei ole.
 • Samuti võime paluda Sul eelnevalt liigutada mööblit või esemeid, mis takistavad meie liikumist ja töötamist.

Näiteid vigadest, millele garantii ei kehti:

 • Nõudepesumasina filter, mida ei ole puhastatud ja mis põhjustab veelekkeid või rikkeid nõudepesumasina töös.
 • Põrandatrapp, mida ei ole puhastatud ja mis põhjustab häireid kanalisatsioonis.
 • Ventilatsiooni kehv tõmme, mille põhjuseks on ventilatsiooniklappide puhastamata jätmine.

Pea meeles, et kõige paremini saab probleemide tekkimist vältida nii, et teed kodus kõiki vajalikke hooldustoiminguid kohe alates sissekolimisest. Palume lugeda täpsemaid kirjeldusi ja tingimusi Koduraamatust.