Veebilehe vaatamiseks proovi teist veebilehitsejat.

Uue kodu ülevaatuse juhised

Enne notariaalse asjaõigusliku lepingu sõlmimist ja uue kodu võtmete vastuvõtmist teostame koos uue kodu ülevaatuse, mille käigus saad kontrollida, kas kõiki Sinu viimistlussoove on arvesse võetud ning ehitustööd on teostatud kvaliteetselt. Kontrollimise käigus on ostjal võimalus võimalikud puudused, juhul kui neid leidub, üles märkida. Avastatud puudused kõrvaldame enne võtmete üleandmist.

Kontrollimine

Soovitame uue koduga tutvuda ühe toa kaupa.

Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded (RYL) määratlevad ehitusvaldkonnas üldtunnustatud eluruumide hea ehitustava, mida järgib ka Bonava. Sinu uue kodu sise- ja viimistlustööd vastavad standarditele Maalritööde RYL 2012 II klass ja Sisetööde RYL 2013 II klass.


Värvitud pinnad

Värvitud seinte pinda hinnates võetakse arvesse tervikut, töödeldud pindadele omast struktuuri ning üksikuid häirivaid vigu. Värvikiht peab olema ühtlane ja kattev, kuid valmis värvipinnal on lubatud aluspinnast tulenev kerge ebatasasus. Seina üksik defekt parandatakse juhul, kui see on nähtav siis, kui pinda vaadelda täisnurga all kontrollitavast pinnast 1,5 meetri kauguselt, ruumi tavavalgustusega.


Parkett, laminaat ja liistud

Põrandapinna kvaliteeti hinnates võetakse arvesse tervikut ja kasutatud materjalile omast struktuuri. Üksikuid defekte otsitakse kontrollitavast pinnast 1,5 meetri kauguselt, ruumi tavavalgustusega. Talveperioodil, kui suhteline õhuniiskus on kõige väiksem, on lubatud mõningased juuspraod.

Liistude kinnitusviis oleneb seinamaterjalist ning võib seetõttu eri seintel varieeruda. Liistude kinnitamiseks kasutatud naelte või kruvide päid ei värvita. Liistud on kinnitatud nii, et niiskuse- ja temperatuurimuutustest põhjustatud liikumine saab toimuda takistusteta. Liistude ja seina või liistude ja põranda vahel on lubatud väike pragu, kahe meetri ulatuses ±3 millimeetrit


Plaadid ja vuugid

Plaaditud pind peab olema välimuselt ühtlane ja ühesugune, sellel ei tohi olla häirivaid kõrguserinevusi. Vuugid peavad olema täidetud ühtlaselt. Vuugid on loomu poolest poorsed, need ei ole osa hüdroisolatsioonist. Plaaditud pinna viga on häiriv, kui see on nähtav üldvaatlusel ruumi tavavalgustusega. Üksikuid defekte otsitakse täisnurga all kontrollitavast pinnast 1,5 meetri kauguselt, ruumi tavavalgustusega.


Aknad ja uksed

Akende pind peab olema terve. Aknad peavad laitmatult avanema ja sulguma ning suletud aken peab olema tihe. Aknaklaase kontrollitakse tavalises päevavalguses, 2 meetri kauguselt, vaadates klaasipinnaga risti. Ühekordsel klaasil on lubatud maksimaalselt 2-millimeetrise läbimõõduga punkt-defektid. Kuid defektid ei tohi siiski paikneda üksteisele lähemal kui 20 sentimeetrit. Pinnadefektina on lubatud nn läbipaistvad või läbipaistmatud kriimustused juhul, kui need on raskesti märgatavad.

Ka uksed peavad avanema ja sulguma laitmatult. Värvikiht peab olema täielikult kattev ning pind sile ja ühtlane. Uksepinnal ei tohi olla mulle, süvendeid, valgunud värvi, värvus- või läikeerinevusi, värvi või laki pragunemist ega koorumist.


Köögimööbel ja -sisustus

Ukseplaatide esikülgede pinnad peavad olema siledad, ühtlased ja sirged. Värvikiht peab olema kattev. Kõrvutiste uste vahe peab olema ühtlase laiusega ning ukseridade ala- ja ülaservad peavad olema ühtlased, ilma „sakkideta“.


Rõduklaasid

Rõduklaaside pind peab olema terve. Lisaks peavad rõduklaasid avanema ja sulguma laitmatult. Aknad peavad olema ventileerivad, seega tohib klaaside vahelise prao laius olla 3–5 millimeetrit. Rõduklaaside ja seina vaheline pragu võib olla 10–50 millimeetrit. Seetõttu tuleb tähele panna, et rõduklaasid ei ole tuule-, vihma- ega lumetihedad.


Garantii

Meie poolt uue koduga kaasaantavast Koduraamatust leiad rohkem teavet garantii ning korteri hooldamise kohta.